Unity complex multiplatform 3D game with AI

Aditivno delno izrisovanje

Live video filter editor

Trachtenberg App

Color science SVG animations

WebGL game
članek terase

diploma

TODO: nov članek v reviji - terase za celo SLO

machin learning za iskanje poti - nadgradnja YT videa

program za ministrstvo - izračun posesti + avtomatsko generiranje dokumentov

TODO: LUŠT paradižniki - zaznava listov + sadežev + zaznava napak

študentski domovi - avtomatsko izračunavanje časa dežuranj

božiček na kolesu

???

???
Vodstvene izkušnje: